Zpět Uvažujete o investicích do snižování energetické náročnosti Vašeho podniku?

Uvažujete o investicích do snižování energetické náročnosti Vašeho podniku?

Vyplatí se investovat do opatření, která povedou k úsporám energií? Je smysluplné se takovými opatřeními, a v jakém rozsahu zabývat? Jak zajistit financování investičních projektů z programu Úspora energií? Je pro získání finanční podpory potřebný energetický audit, nebo systém managementu hospodaření s energií?
Mějte dostatek informací a odpovědi nejen na tyto otázky
Zejména informace o podporovaných aktivitách. Není nutné se nějak omezovat, možnosti jsou velmi široké. Mezi věcná a podporovaná zaměření patří jak pasivní opatření v podobě zateplení budov, výměna oken, rozvodů, modernizace osvětlení, tak i aktivní jako řídící a regulační systémy, řízení a kontrola spotřeby energií, využití odpadní energie, technologie na výrobu a využití energií, a i opatření na celkové snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Obecně vše, co může přinést kvantifikované úspory v penězích, spotřebě a emisích Vašeho provozu.
Kvalitní příprava rozhoduje o úspěchu
O přípravu jde především. Jde o volbu nejúčinnějších a nejúspornějších řešení, o výběr vhodných technologií, o sepsání projektové dokumentace včetně popisu cílů, rozpočtu, postupu a harmonogramu realizace, zdrojové základny, technického konceptu, stavebních úprav, apod. S tím i souvisí vymezení potenciálních rizik, nejčastěji legislativní, ekonomická a technická omezení. Z projektové dokumentace vychází zpracování finální fáze v podobě studie proveditelnosti, která shrne všechny aspekty projektu (vstupní energetický stav podniku, energetický posudek včetně energetických a ekonomických přínosů, technická proveditelnost a harmonogram projektu, finanční realizovatelnost a financování projektu). Pokud se tedy rozhodnete projekt úsporných energetických opatření realizovat, je nutný individuální přístup vzhledem ke komplexnosti, rozsahu a odbornosti problematiky zdrojů, spotřeby a úspor energií. Poradce, energetik, projektant, auditor a garant realizace, zprostředkovatel zajištění dotací z programu úspora energií (OPPIK) v jednom…

Komplexní energetická optimalizace a audityRegulace energetické náročnosti zařízení a Inteligentní osvětlení. Kdo lépe může pomoci, nežli nezávislý specialista a osobní realizátor úspor energií a energetických přínosů, ENIQA

5. 12. 2016
Štítky:
Komplexní energetická optimalizace a audity ENIQA Regulace energetické náročnosti zařízení Inteligentní osvětlení

Ušetříte s Eniqou

On-line měření
a řízení
spotřeby energií
Úspora
spotřeby
vody
Komplexní
energetická
optimalizace
a audity
Úspora elektřiny,
tepla a plynu
Inteligentní
osvětlení
Aukce
a sdružené
nákupy energií
Regulace
energetické náročnosti
technologií,
IT a zařízení
Kontaktujte nás Telefon
Zavřít ×

Zákaznická linka

+420 533 555 321