Zpět Pitná voda bude stále zdražovat. Jak šetřit na odběrech?

Pitná voda bude stále zdražovat. Jak šetřit na odběrech?

Během následujících pěti roků stoupne cena pitné vody z veřejných vodovodů vlivem zvýšení poplatků za odběr podzemních vod přibližně o 7% při 50 % vody z podzemních zdrojů a 50 % z povrchových. V případě lokalit, které jsou plně závislé na vodě podzemní, dojde ke zvýšení ceny cca o 14%.
Pro společnosti odebírající vodu nad limit zpoplatnění, který mimochodem novela vodního zákona navrhuje snížit, bude nárůst značně citelnější. Průmysl využívající podzemní vody často disponuje vlastními vrty či studnami v blízkosti provozních objektů. Náklady jsou tak nižší díky levnější dopravě vody než u veřejných vodovodů. Zde se tak očekává nárůst v poměru k celkovým nákladům v řádu několika desítek procent.
Jedním z opatření, jak s s tím vyrovnat je regulace odběrů a úspora spotřeby vody. Spoříce vody, perlátory, to už zná každý. Ale víte, co je to eVODNÍK?

Úspora spotřeby vody. ENIQA, nezávislý specialista a osobní realizátor úspor energií, pomůže nalézt energeticky úsporná řešení a ušetřit peníze pro vaše podnikání nebo domácnost

14. 12. 2016
Štítky:
Úspora spotřeby vody ENIQA

Ušetříte s Eniqou

On-line měření
a řízení
spotřeby energií
Úspora
spotřeby
vody
Komplexní
energetická
optimalizace
a audity
Úspora elektřiny,
tepla a plynu
Inteligentní
osvětlení
Aukce
a sdružené
nákupy energií
Regulace
energetické náročnosti
technologií,
IT a zařízení
Kontaktujte nás Telefon
Zavřít ×

Zákaznická linka

+420 533 555 321